Chrudimský sv. Salvátor
Počet položek v kolekci: 9
01.10.2023 / Regionální muzeum v Chrudimi

Chrudimský sv. Salvátor

Na letošní rok připadá oficiální jubileum, 375 let salvátorské tradice v Chrudimi. Rok 1648 je uváděn jako rok, kdy se zázračný obraz sv. Salvátora dostal do Chrudimi. Tato salvátorská tradice se udržela až do dnešních dob, kdy se vždy první neděli po 6. srpnu koná velká chrudimská pouť. Ač je patronkou chrudimského kostela Panna Maria (Nanebevzetí Panny Marie), převážila zde úcta k salvátorskému obrazu, který je chápán jako obraz milostný, k němuž se věřící obraceli v dobách tragických událostí – moru, válek. Od konce 17. století se tedy přesunula slavnost Mariina Nanebevstoupení z 15. srpna na slavnost Proměnění Páně 6. srpna, která je spojována s Ježíšem Kristem, Spasitelem světa (Salvator mundi), tedy Salvátorem. Během slavných poutí si poutníci odnášeli upomínkové předměty jako připomínku na vykonanou pouť – podmalby na skle, poutní obrázky, modlitby, ale i oblíbené kopie zázračného obrazu.