Podmínky užití

Prezentační portál sbírek Pardubického kraje Klíč ke sbírkám (dále jen „Portál“) je provozován Pardubickým krajem (dále jen „Provozovatel webu“). Používáním Portálu souhlasíte s dodržením dále uvedených Podmínek užití. Provozovatel webu se vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit. Povinnost seznámit se s Podmínkami leží na uživateli Portálu.

Podmínky užití obrazové dokumentace

Obrazová dokumentace zveřejněná na portále Klíč ke sbírkám má pouze informativní charakter. K badatelským či studijním účelům (nikoli však ke komerčním) může být dokumentace užita pouze tehdy, když u ní bude uveden citační odkaz: „dílo je ze sbírky příspěvkové organizace ……. (ve vlastnictví Pardubického kraje)“. Pro jakékoliv další užití, zejména publikačního a komerčního charakteru, kontaktujte příslušného správce sbírky.

Díla chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, mohou být užita pouze v souladu s tímto zákonem., např. na základě smlouvy s držiteli příslušných autorských práv nebo v režimu zákonných licencí.