Cookies

Stránky prezentačního portálu sbírek Pardubického kraje "KLÍČ KE SBÍRKÁM" nevyužívají žádné cookies (ani technické).

Osobní údaje návštěvníka (např. jak procházíte stránky portálu a jaký obsah vás zajímá) nejsou dále zpracovávány.