Prezentační portál muzejních sbírek Pardubického kraje

Portál Klíč ke sbírkám je zaměřen na prezentaci sbírek Pardubického kraje, jež spravují jím zřízené paměťové instituce – Východočeská galerie v Pardubicích, Východočeské muzeum v Pardubicích a regionální muzea v Litomyšli, Chrudimi a ve Vysokém Mýtě.

Vlastní portál vznikl v roce 2015 jako součást projektu Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/19.09281, spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu. V roce 2022 byl portál po technické i vizuální stránce upraven.

Portál využívá současného trendu digitalizace sbírkových fondů, což umožňuje zpřístupnění sbírkových předmětů badatelům i laické veřejnosti. Určen je k prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů a výstav prostřednictvím vybraných kolekcí, to vše on-line formou, a je přístupný bez finančního a lokálního omezení. Vyhledávat sbírkové předměty je možné přes vyhledávací systém, který je rozdělen do kategorií dle instituce, typu sbírky, materiálu, geografie, datace, techniky, autora, námětu, sběratele, taxonu nebo roku akvizice. Kurátoři sbírek z jednotlivých organizací vytvářejí výstavy. Díky on-line formě je možné představit i sbírkové předměty, které nemohou být fyzicky vystaveny. Sbírkové předměty je možné doprovodit i delším textem, který není možné na výstavách například z prostorových důvodů uvést.