Co přetrvá / Příběh galerie 1953-2023
Počet položek v kolekci: 24
29.05.2024 / Gočárova galerie

Co přetrvá / Příběh galerie 1953-2023

Výstavu Co přetrvá/ příběh galerie/1953-2023 připravila kurátorka Hana Řeháková k sedmdesátému výročí založení Gočárovy galerie. Uskutečnila se v Domě U Jonáše od 29. 3. do 15. 10. 2023. Expozice seznámila návštěvníky s historií galerie a s některými osobnostmi, které se podílely na jejím rozvoji. Výstava byla rozčleněna do čtyř částí. Úvod se věnoval období založení galerie (1953–1961), druhá část vzniku Východočeské galerie (1961–1971), následující oddíl se zabýval dobou normalizace (1971–1989) a závěr připomínal činnost v ovzduší svobody od roku 1989 do současnosti. Vybraná umělecká díla dokumentovala různé strategie budování sbírky. Připomněla, jak se do akviziční práce promítly nekvalifikované, často politicky motivované názory. Zdůraznila přínos odborné práce významných ředitelů a kurátorů, díky jejichž znalostem a předvídavosti se podařilo rozšířit galerijní sbírku o zásadní díla moderního českého umění.